[1]
M. . Grądzka-Rejak i J. . Olaszek, „Postawy i zachowania Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej w publikacjach drugiego obiegu w PRL”, ZZSiM, nr 15, s. 168-218, grudz. 2019.