[1]
J. Bachura Wojtasik, „Jak radio pamięta powstanie w getcie warszawskim? O rocznicach wybuchu buntu zbrojnego na materiale radiowej publicystyki z lat 1945-1989.”, ZZSiM, nr 19, s. 185-208, grudz. 2023.