Ferenc, M. (2023) „«Gdzież źródło błogosławione, z którego czerpał on swą moc…» Pamięć o Mordechaju Anielewiczu w Polsce w latach 1943–1949”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (18), s. 403-439. doi: 10.32927/zzsim.964.