Budzik, J. (2021) „Literatura jako strategia przetrwania. Przypadek Węgier: Kinga Piotrowiak-Junkiert, Od idylli do ironii. Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944–1948 [Jag”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 816-820. doi: 10.32927/zzsim.924.