Bańkowska, A. (2021) „Sebastian Piątkowski (oprac.), Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939–1945, t. 1–4 [Aleksandra Bańkowska] ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 749-752. doi: 10.32927/zzsim.913.