Malicki, K. (2021) „Pomiędzy niepamięcią a pamięcią ekskluzywną. Współczesny Rzeszów wobec swojej żydowskiej przeszłości ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 649-669. doi: 10.32927/zzsim.901.