Leociak, J., Mazur, A. i Żmijewski, A. (2021) „«Berek jest głosem o niemocy wobec okrucieństwa; pragnieniem, by Zagłada się nie wydarzyła». Z Arturem Żmijewskim rozmawiają Jacek Leociak i Adam Mazur”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 606-618. doi: 10.32927/zzsim.897.