Łysak, T. (2021) „Yolocaust: kapitalizm platform a cyfrowe praktyki upamiętniania Zagłady ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 358-375. doi: 10.32927/zzsim.883.