Grabowski, J. i Engelking, B. (2008) „Warsaw Jews Expelled from Switzerland to the General Government”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, s. 355-364. doi: 10.32927/ZZSiM.88.