Hartman, K. (2021) „Tak niewiele wiem [Aneks:] List Anny Lorenc napisany w więzieniu w Tarnopolu ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 287-294. doi: 10.32927/zzsim.879.