Semczyszyn, M. (2021) „Żydzi w sowieckich oddziałach partyzanckich na północno-wschodnich terenach Drugiej RP 1941–1944 – zarys problematyki”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 139-171. doi: 10.32927/zzsim.874.