Frydel, T. (2021) „Zwykła organizacja, nadzwyczajna przemoc państwowa. Polska policja granatowa a Zagłada we wschodniej części dystryktu krakowskiego ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 99-138. doi: 10.32927/zzsim.873.