Leociak, J. (2008) „Stanislaw Sreniowski, From a Book of Madness And Atrocity”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, s. 312-316. doi: 10.32927/ZZSiM.86.