Wiatr, E. (2013) „Knights of the Iron Cross in the Łódź Ghetto”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (Holocaust Studies and Materials), s. 326-339. doi: 10.32927/zzsim.816.