Libionka, D. (2011) „Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne wobec Żydów pod Kraśnikiem – korekta obrazu”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (7), s. 23-62. doi: 10.32927/zzsim.777.