Grabowski, J. . (2010) „Propaganda antyżydowska w Generalnej Guberni, 1939–1945”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 117-158. doi: 10.32927/zzsim.711.