Kula, M. (2020) „W pierwszym kręgu. Listy ukrywającego się”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 464-494. doi: 10.32927/ZZSiM.676.