Polit, M. (2020) „Jankiew Pat. «Żydowski brat z ziemi amerykańskiej, który jest też polskim Żydem»”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 454-463. doi: 10.32927/ZZSiM.675.