Grzanka, B. (2020) „Działalność SS-Sonderkommando Kulmhof w lutym i marcu 1942 r. w świetle dowodów księgowych Sonderkonto 12300 z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 600-612. doi: 10.32927/ZZSiM.666.