Bryk, A. (2020) „«Najlepsze dziecko Prezesa» – poczta w getcie łódzkim (1939–1944)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 523-553. doi: 10.32927/ZZSiM.663.