Persak, K. (2020) „Co dziś wiemy o niemieckich represjach za pomoc udzielaną Żydom? O książce Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 761-791. doi: 10.32927/ZZSiM.655.