Żbikowski, A. (2020) „August Grabski (red.), Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4: Holokaust i powojnie (1939–1946) ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 844-849. doi: 10.32927/ZZSiM.652.