Turski, M. (2020) „«Więcej nic nie powiem…» Rozmowa z Marianem Turskim – ocalałym z getta łódzkiego – przeprowadzona 28 sierpnia 2019 r. w przeddzień obchodów 75. rocznicy likwidacji getta łódzkiego”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 21-30. doi: 10.32927/ZZSiM.639.