Lower, W. (2012) „Sprawcy i sprawczynie Zagłady a podejście do sprawiedliwości w NRD w latach 1949–1963”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (8), s. 237-268. doi: 10.32927/ZZSiM.634.