Haska, A. (2013) „Międzynarodowa konferencja naukowa «Być świadkiem Zagłady»(Warszawa, 22–23 kwietnia 2013 r.)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (9), s. 653-655. doi: 10.32927/ZZSiM.617.