Szuchta, R. i Trojański, P. (2013) „Jak pisać podręczniki szkolne o Zagładzie? Na marginesie recenzji książki pt. Zrozumieć Holokaust”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (9), s. 591-595. doi: 10.32927/ZZSiM.607.