Kijek, K. . (2018) „Zanim stał się Przytyk. Ruch narodowy a geneza zajść antyżydowskich w wojewódzkie kieleckim w latach 1931–1935”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (14), s. 45-79. doi: 10.32927/ZZSiM.60.