Legge, Jr., J. S. . (2013) „Opór wobec procesów w sprawie zbrodni wojennych: masakra w Malmédy, niemieckie Kościoły a kontrwywiad amerykański CIC”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (9), s. 173-203. doi: 10.32927/ZZSiM.586.