Grabowski, J. (2013) „Powojenne dochodzenia policyjne we Francji, czyli próba samooczyszczenia paryskiej Prefektury Policji w latach 1944–1946”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (9), s. 141-156. doi: 10.32927/ZZSiM.584.