Obirek, S. . (2014) „Dariusz Libionka (red.), Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (10), s. 1008-1015. doi: 10.32927/ZZSiM.569.