Libionka, D. i Engelking, B. (2014) „Anki Grupińskiej zapisywanie żydowskich opowieści (12 opowieści żydowskich); Odczytanie listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (10), s. 987-990. doi: 10.32927/ZZSiM.563.