Hitler, A. (2014) „Testament polityczny Hitlera”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (10), s. 658-664. doi: 10.32927/ZZSiM.542.