Libionka, D. i Grabowski, J. (2014) „Meldunki Obwodu «Praga» Policji Polskiej o zatrzymaniach Żydów w Warszawie w okresie maj–lipiec 1943 r.”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (10), s. 592-621. doi: 10.32927/ZZSiM.538.