Libionka, D. (2014) „Zapisy dotyczące Żydów w warszawskich kronikach policyjnych z lat 1942–1944”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (10), s. 558-591. doi: 10.32927/ZZSiM.537.