Obirek, S. . (2019) „Stanisław Musiał, Wyrzut sumienia. Wokół relacji chrześcijańsko- -żydowskich i polsko-żydowskich, red. i wybór tekstów Janusz Poniewierski, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2019, 248 s.”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (15), s. 814-816. doi: 10.32927/ZZSiM.2020.15.40.