Panz, K. (2015) „«Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć». Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (11), s. 33-89. doi: 10.32927/ZZSiM.463.