Sendyka, R. . (2019) „Niewinni winni. Strategie bezpieczeństwa mnemonicznego w kraju po Zagładzie”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (15), s. 754-768. doi: 10.32927/ZZSiM.2020.15.32.