Goldberg, A. (2009) „Głos ofiary i estetyka melodramatu w historii”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (5), s. 221-240. doi: 10.32927/ZZSiM.313.