Skibinska, A. i Libionka, D. (2008) „ «Przysięgam walczyć o wolną i potężną Polskę, wykonywać rozkazy przełożonych, tak mi dopomóż Bóg». Żydzi w AK. Epizod z Ostrowca Świętokrzyskiego”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (4), s. 287-323. doi: 10.32927/ZZSiM.275.