Polit, M. (2006) „Pomiędzy propaganda a kolaboracją: casus Getto Cajtung”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (2), s. 392-403. doi: 10.32927/ZZSiM.197.