Gutman, Y. i Browning, C. R. (2006) „Raporty żydowskiego «informatora» z warszawskiego getta [oprac.Christopher R. Browning i Izrael Gutman]”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (2), s. 315-332. doi: 10.32927/ZZSiM.192.