Libionka, D. (2006) „Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papée, polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, listopad 1942 – styczeń 1943”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (2), s. 292-314. doi: 10.32927/ZZSiM.191.