Finder, G. (2006) „Proces Szepsla Rotholca a polityka kary w następstwie Zagłady”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (2), s. 221-241. doi: 10.32927/ZZSiM.188.