Libionka, D. (2005) „Apokryfy z dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego i ich autorzy.”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (1), s. 165-190. doi: 10.32927/ZZSiM.153.