Grądzka-Rejak, M. . i Olaszek, J. . (2019) „Postawy i zachowania Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej w publikacjach drugiego obiegu w PRL”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (15), s. 168-218. doi: 10.32927/ZZSiM.2020.15.9.