Melchior, M. (2005) „Zagłada i stosunki polsko – żydowskie w opracowaniach socjologicznych.”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (1), s. 52-72. doi: 10.32927/ZZSiM.149.