Salamon, SJ, J. (2010) „Christian-Jewish Dialogue in the Land of Sick Imagination. On the Margins of Waldemar Chrostowski’s Book Kościół, Żydzi, Polska”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (Holocaust Studies and Materials), s. 475-482. doi: 10.32927/ZZSiM.143.