Leociak, J. (2010) „“I don’t want people laughing at me for hiding Jews at my place . . .” The Case of Zdzisław and Halina Krzyczkowski”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (Holocaust Studies and Materials), s. 245-288. doi: 10.32927/ZZSiM.132.