Bachura Wojtasik, J. (2023) „Jak radio pamięta powstanie w getcie warszawskim? O rocznicach wybuchu buntu zbrojnego na materiale radiowej publicystyki z lat 1945-1989.”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (19), s. 185-208. doi: 10.32927/zzsim.1005.