Weksler-Waszkinel, Romuald Jakub. 2008. „Father Stanisław Musiał’s Struggle With Memory”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, grudzień, 367-86. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.89.